Nu har vi förhandlat klart om 2011 års löner. Resultatet blev 575kr/månad till alla som arbetar heltid. 35kr/mån och kollektivanställd läggs i en pott att fördela. Utgångsläget var 442kr/månad till alla och 98kr/månad till potten. Då potten ännu inte är fördelad kommer vi få den nya lönen första gången i oktober. I oktober får vi också retroaktiv lön eftersom avtalet gäller från april.
Styrelsen är inte nöjd med resultatet men gör bedömningen att vi tar ett litet steg närmare de andra bruken i koncernen.