FÖRHANDLINGAR PÅGÅR

Just nu pågår förhandlingar med Industriarbetsgivarna. Målet är att det ska finnas ett färdigt förbättrat kollektivavtal till den 31 mars 2023 då nuvarande avtal löper ut.
Den 28 januari deltog Marie Olsén och Johanna Fredriksson på ett första informationsmöte med förbundet (digitalt) om hur förhandlingarna går.
Man har börjat förhandla arbetstid och det går trögt, Industriarbetsgivarna är motvilliga till att tillmötesgå Pappers krav på arbetstidsområdet, nya förhandlingar den 8 februari. Nästa informationsmöte med Pappers är 28 februari.

Allmän information om hur avtalsrörelsen fungerar finns på www.pappers.se/avtal2023 Där beskrivs tillvägagångssätt för avtalsrörelsen, vilka fokusområden som finns och en ordlista.

Uppdatera på mina sidor

Pappers centralt ber att medlemmar själva uppdatera sina kontaktuppgifter genom att enkelt logga in på Mina Sidor på Pappers hemsida www.pappers.se vilket hjälper att nå ut med relevant information till dig som är medlem. Pappers saknar i nuläget över 40% av medlemmars e-postadresser.

Även Pappers avd.54 saknar många privata e-postadresser,
mejla även din privata e-postadress till avd54@pappers.se för att få relevant information även från avd. 54 om det blir konflikt.  

Vänlig hälsning
Styrelsen Pappers avd. 54